2x Duurzaam

"De vraag naar zonnepanelen is groter dan ooit"

In 2022 heeft het team van Rob Jongen, Regisseur Vastgoed- onderhoud, ruim 700 woningen voorzien van zonnepanelen. Het aantal aanvragen voor 2023 schat hij in op rond de 1.000. Daarmee liggen we helemaal op koers om in 2030 35% van onze woningen te voorzien van zonnepanelen.

“Het plaatsen van PV-panelen, of zonnepanelen, past binnen de totale aanpak van verduurzaming van onze woningen,” zegt Rob. “Die verduurzaming is begonnen bij woningen met een laag energielabel, waar de meeste winst te behalen valt. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke woningen in aanmerking komen voor zonnepanelen.”

RUIM 700 WONINGEN KREGEN IN 2022 ZONNEPANELEN

Dit jaar hebben we met onze partners 632 woningen, op ons initiatief, van PV-panelen voorzien. Nog eens 100 woningen hebben zonnepanelen gekregen via het zogenaamde vraaggestuurde programma. Hierbij kunnen bewoners van woningen met de hoogste energielabels, die eigenlijk pas later in aanmerking komen, toch eerder aan de beurt komen.

Met de huidige energiecrisis is de vraag naar zonnepanelen groter dan ooit, maar toch stuit Rob ook op weerstand bij sommige bewoners. “We merken dat oudere mensen soms denken ‘het zal mijn tijd wel duren’. Die vinden het gedoe. Ook zien we soms dat bewoners door de media andere informatie krijgen en bijvoorbeeld bang zijn voor effecten van een omvormer. Aan ons om de twijfelaars de juiste informatie te geven, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen.”

Het project is een samenwerking tussen de gemeente, Enexis, Het Groene Net en ZOwonen. Daarbij neemt de gemeente een deel van de financiering voor haar rekening en zorgt Enexis in iedere woning voor een aanpassing van de meterkasten. Pas als de hoofdzekering is aangepast van 25 naar 35 ampère, kan het gas eraf. De collectieve warmteketels zijn losgekoppeld, waarna de woningen zijn aangesloten op het ondergrondse buizensysteem van Het Groene Net, het lokale warmtenet.

Gasloze Eisenhowerflat

Nederland moet van het gas af. Deze ambitie is niet nieuw, maar door onder meer de situatie in Groningen en de oorlog in Oekraïne, is deze wens relevanter dan ooit. Ook wij dragen ons steentje bij. Via verschillende proefprojecten koppelen we bestaande gebouwen af, zoals de Eisenhowerflat in Limbrichterveld.

In de voorbereidingsperiode probeert Maurice Wobma, Opzichter Planmatig Onderhoud, zo veel mogelijk bewoners warm te maken voor een gasloze woning. Ze worden op verschillende manieren geïnformeerd over de voordelen en gevolgen voor hun situatie. Voor de meeste bewoners is de financiële prikkel van 15 tot 20 euro korting op de maandelijkse energiefactuur de belangrijkste stimulans. Dat ze hiermee ook bijdragen aan een groenere toekomst vinden ze een mooi extraatje.

Maurice: “Veruit de grootste groep bewoners is snel overtuigd. Daarnaast zijn er bewoners die onvoldoende kennis hebben of die veranderingen spannend vinden. Bezwaren kunnen zijn dat ze graag op gas koken, dat ze geen nieuwe kookplaat willen kopen of dat ze geen geschikte pannenset hebben. Dat lossen we op door - bij iedere bewoner die de overstap maakt – een inductiekookplaat te installeren en een nieuwe pannenset te geven.”

Ruim 90% van de 256 appartementen kan afgekoppeld worden zodra Enexis de laatste aanpassingen heeft gedaan. Dat nog niet alle woningen van het gas af zijn, heeft ermee te maken dat het niet verplicht is. “Wij kunnen helaas niet alle bewoners overtuigen vrijwillig mee te doen. Maar wanneer de gemeente uiteindelijk besluit om de gaskraan helemaal dicht te draaien, zullen ook de laatsten om moeten.”

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy