Over ZOwonen

Column: 365 dagen woonconsulent

Een consulent is volgens de synoniemenwebsite een mentor, een raadgever en een vraagbaak. De woonconsulent is dus dit alles met als specialiteit het onderwerp ‘wonen ’in de breedste zin van het woord. De bedoeling is dus dat je het eigenlijk allemaal wel weet of dat je in elk geval een afgewogen onderbouwde oplossing zoekt voor datgene wat op je pad komt.

Hoe los je geluidsoverlast op?

Met wie zoek je de samenwerking in hoogoplopende conflicten? Wat doe je als een pand onveilig is door de toenemende criminele activiteiten? Wanneer kies je ervoor iemand voorrang te geven op een woning terwijl er nog duizenden wachten op die kans op een eengezinswoning? Wat kan ik betekenen als die verwarde psychotische man de hele nacht de buurt wakker heeft geschreeuwd? Het jonge stel naast mij is dag en nacht wakker op de techno muziek en ze knallen ballonnen, ik eis dat ze er nu eruit worden gezet. ‘Graag actie’!! Op de Kerkstraat heeft een huurder vermoedelijk 2 schapen in zijn woning, 9 honden en 4 katten vervuilen de hele tuin en de geur is niet te harden. ‘Graag oplossen’!! Een anonieme melder beschuldigt de onderbuurvrouw van kindermishandeling en waar vind ik nu die woning die precies passend is bij de medische beperkingen van dat gezin?

Ik kwam in januari 2021 binnen in een zeer enthousiast bedrijf. Op een plek waar oog is voor de nieuwkomer en waar men zijn best doet om je echt welkom te laten voelen. Waar ik aan begon en wat de functie nu precies inhield had ik in alle eerlijkheid niet echt benul van. Ik nam een lading aan psychiatrie-achtergrond mee, een mooie goed gevulde rugzak aan levenservaring, wat mensenkennis en mijn eigen gekweekte gezonde verstand. Ik bedacht; daar red ik het vast al een heel eind mee.

Op onze website lees ik ‘Als er rust in de thuissituatie ontstaat is er ruimte om zich te focussen op ontwikkeling.’ Sjiek!! We proberen perspectief te bieden, de zelfredzaamheid te vergroten en participatie te stimuleren. ZOwonen’s omschreven visie op de website was mooi, vooruitstrevend en met de mens als centraal middelpunt. De kernwaarden binnen het samenwerken: Eigen kracht, eigen mening, eigenzinnig.

Enthousiast begon ik aan deze nieuwe uitdaging. In de eerste weken is het toch een beetje ‘fake it till you make it.’ Nieuwe computersystemen die niet zo dummy-proof blijken, vakjargon waar de oortjes van klapperen en ontmoetingen met de collega: de financieel coach, de concept ontwikkelaar, de buurt bouwer. Hele aardige mensen hoor, maar wat ze de hele dag doen? Ik heb geen idee!

Een nieuwe baan kost energie en het heeft tijd nodig om in al het nieuwe een soort van samenhang en bedrijfsstructuur te ontdekken. En omdat een woningcorporatie zoveel verschillende afdelingen en taken bekleedt kost dat gewoon even tijd. Elke afdeling heeft zijn eigen rol met zijn eigen taak. We hebben allemaal invloed op elkaar, vullen elkaar aan en zijn een schakel in het grote woning cooperatie-proces.

Ons overkoepelende belang om onze huurder zo klantgericht en persoonlijk mogelijk tegenmoet te treden is voor ons allemaal gelijk, maar op onze sub-eilandjes lijken we elk onze eigen koers te varen met het idee dat het gras misschien altijd net wat groener lijkt aan de overkant. Elkaar blijven tegemoetkomen. Soms ergens in het midden, maar soms ook juist net iets buiten die lijntjes van de gangbare samenwerking, maakt het werk heel dynamisch maar soms ook wel een beetje vermoeiend.

"Tijdens dit eerste jaar bij ZOwonen zit ik dagdagelijks in een soort van Man bijt hond show."

We dragen die gebouwde woning over aan een zelfstandig huurder en na het verhuurproces proberen we de leefbaarheid van alle wijken positief te beïnvloeden. Dat klinkt zo simpel, maar een huis bouwen of afbreken is een ingewikkelde taak. Financieringen gaan over grote bedragen. Het onderhoud van een woning is altijd in beweging en net zoals thuis, het is nooit echt af en maar zelden goed genoeg. Mensen willen over het algemeen meer, mooier en schoner en elke dag zetten tal van medewerkers zich daarvoor in.

Ik had het genoegen om in mijn eigen functie terecht te komen in team ‘leefbaarheid’. Een verscheidenheid aan zeer uiteenlopende mensen die allemaal met heel hun hart bezig zijn om de huurders in hun vragen en klachten te woord te staan. Daarnaast proberen we kleine en grote initiatieven in te brengen en uit te voeren om de wijk of een complex een extra boost te geven. Met als hoofddoel de kwaliteit van die wijk waaraan je verbonden bent te verbeteren door het veiliger, meer verbonden en meer betrokken met elkaar te maken.

Elke dag stromen de taken binnen waarbij van je gevraagd wordt om geluidsoverlast op te lossen in gehorige woningen een hond niet te laten blaffen, kinderen te doen stoppen met spelen, de buurman van zijn alcoholprobleem te verhelpen en redelijkheid te eisen van de drugsverslaafde psychotische buurvouw. We bedienen een doelgroep waar sociaal-emotionele problemen zich kenmerken in gedrag dat vaak niet prettig is voor hun mede-buurtbewoners.

Eigenlijk draait alles in de kern om goede communicatievaardigheden: de ander even echt horen, echt zien en ruimte maken voor hun verhaal. De huurder het gevoel te geven dat zij ertoe doen en dat wij er voor hen proberen te zijn. Ik vervul mijn taak door te pogen iets van verbinding te creëren tussen de overlastgever en overlastmelder. Een gemeenschappelijk iets te vinden of begrip te vragen voor de ander zijn beperktheid of situatie.

Positieve benaderingen hebben een positief effect en wij mogen de voordbeeldfunctie zijn naar onze huurders, in onze wijken en in onze complexen.

Life can be really simple. Iemand er attent op maken dat een vriendelijke goedendag in de portiek de ander al een fijn gevoel kan geven en het een situatie van onbegrip en ruzie kan verzachten. Het vraagt soms zo weinig van je om even contact te maken met degene die voorbijkomt, terwijl even gezien worden voor een eenzaam iemand net dat lichtpuntje in de dag kan zijn. Het leven is zo simpel als het oude gezegde; wie goed doet, wie goed ontmoet. Positieve benaderingen hebben een positief effect en wij mogen de voordbeeldfunctie zijn naar onze huurders, in onze wijken en in onze complexen.

Het is een mengeling van de tijd maken om even goed te luisteren, in te voelen wat er leeft bij die ander, conclusies te trekken uit informatie die verzwegen wordt en grenzen te stellen daar waar je onprettig en disrespectvol behandeld wordt. Vaak hebben we niet de oplossing paraat omdat we simpelweg geen directe invloed kunnen uitoefenen op relationele conflicten en het overlast gevend gedrag van die ander.

Veel mensen die ons benaderen vinden het erg moeilijk begrip te hebben voor de situatie van die ander. Soms omdat men die vaardigheden niet heeft, maar natuurlijk ook omdat ieder huisje zijn kruisje heeft. En die onrust bij de buren kan er dan simpelweg niet bij. Het is niet aan ons om te oordelen, het is aan ons om de angel uit de situatie te halen zodat je vanuit dat vertrekpunt kan inzetten op verdere hulp of zorgverlening. Wij hebben een belangrijke signalerende rol, dus je zintuigen moeten in de wijk daarop zijn ingesteld.

"“Het is niet aan ons om te oordelen, het is aan ons om de angel uit de situatie te krijgen.”"

Waar ik erg aan hecht is het stuk eigen verant-woordelijkheid van een huurder. We moeten onze huurders niet pamperen, dat geeft geen eigen kracht. We moeten het niet allemaal voordoen, dat biedt geen ruimte voor eigenzinnigheid. We moeten niet alles vooringenomen bepalen, dat geeft geen eigen mening.

Tijdens dit eerste jaar bij ZOwonen zit ik dagdagelijks in een soort van ‘Man bijt hond’-show. Ik ontmoet markante persoonlijkheden die iedereen kent in de buurt. Het kattenvrouwtje, de zingende alcoholist, de grijze postbezorger, de sympathieke klusjesman, de buurtmoeder. Maar je komt ook over de drempel daar waar groot verdriet, eenzaamheid en complexe problemen zich afspelen. Je komt binnen in de kern van mensen hun bestaan, met alle kwetsbaarheid en rauwheid die normaal achter de voordeur verborgen blijft. Het is aan jou om een inschatting te doen van wat er nodig kan zijn. De informatie goed afgewogen te delen met je netwerkpartners en samen de regie te voeren. Om zo iets te bewegen achter die gesloten deuren, waardoor we ruimte creëren voor verandering en groei. Maar dat is lastig, want er is bij veel huurders weerstand en minder zelfinzicht. Dus je werkt met wat je hebt. Kunnen we iemand verhuizen? Kunnen we een financieel coach invliegen voor een betalingsregeling? Kunnen we een duwtje in de rug geven en die tuin opschonen? Kunnen we die maatschappelijk werker laten langsgaan die helpt met die aanvraag? Zullen we een maatje zoeken die samen de boodschappen kan doen of moeten we een veiligheidsinschatting doen en een situatie opschalen naar andere vormen van hupverlening?

Per toeval kom ik in een woning waar de urinegeur niet te harden is, het slaat me direct op mijn keel, 4 katten kroelen langs mijn been. De woning is enorm vervuild, de keuken een slagveld, ik plak aan de vloer, 2 gescheurde bankstellen, plastic puin en een zwaar eiken meubel vult het interieur. Er hangt een grijze nicotinelucht en de huurster is zo afgevlakt dat ik geen schaamte meer kan lezen in haar gezicht. ‘Ga zitten’, gebaart ze vriendelijk. Ik vraag haar toch maar liever om even buiten op de patio te praten omdat ik, OMG, allergisch ben voor honden katten en stof!

In mijn hoofd bedenk ik hoe lang al niemand meer betrokken moet zijn bij deze beperkte dame. Waar is haar netwerk? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik wil haar uitvragen, maar ik bespeur achterdocht in haar ogen en haar stem. Het is finetunen daar waar je druk uitoefent en waar je meer ruimte geeft om vanuit vertrouwen verandering te vragen voor deze ontoelaatbare onhygiënische situatie.

Dit soort casussen kosten heel veel tijd, geduld en samenwerking. En dat terwijl de buurman het meer dan beu is en totaal geen begrip meer over heeft voor de stank die uit die kooi komt. Dat is ons werk, De core business van leefbaarheid. In situaties komen waar je vaak begrip hebt voor meerdere kanten van een verhaal en het aan jou is om de juiste weg in te slaan, zakelijk en humaan.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy