Groen maakt gezond

Participatie door groen in de wijk

Door sterk in te zetten op participatie met bewoners en samenwerkingspartners ontstaat er een breed draagvlak voor een groene, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving waar mens, plant en dier een thuis hebben. Zo werkten we, samen met Tuinen van Zuid en Attender Groen aan de volgende groenprojecten in de wijk en rondom onze complexen.

GROEN VERBINDT EN MAAKT GEZOND

Thema’s als klimaatverandering en biodiversiteit spelen tegenwoordig sterk mee bij de uitvoering van groenwerkzaamheden. ZOwonen zet, samen met Attender Groen met haar ‘groen maakt gezond’-gedachte, een beweging in gang waarbij omgeving en natuur in balans komen. Zo zijn de groenvoorzieningen aangepast of uitgebreid bij het Raadhuisplein in Beek, nieuwbouwcomplexen in de Rembrandtstraat in Sittard, nieuwbouw Jos Klijnenlaan in Geleen (gevelbekleding), Ruys de Berenbroucklaan in Sittard en Burgemeester Schrijenstraat in Sittard.

TUINEN VAN ZUID

Aan de hand van zogenaamde eco-sociale experimenten in de buitenruimte leren we natuurwaarde herkennen en waarderen. We zetten intensief in op participatie, waardoor breed gedragen, creatieve en innovatieve oplossingen ontstaan die bijdragen aan een natuur-inclusieve leefomgeving.

ZANDTAFELS ALS CANVAS

Onder de bewoners van de Cityflat is een beweging op gang gekomen om de directe omgeving van de flat samen groener, vriendelijker, veiliger en gezonder te maken. Door middel van zogenaamde zandtafels werd een interactief ontwerpproces vormgegeven. Tijdens het proces maken we samen een maquette van de toekomstige inrichting van de binnentuin. Er ontstaan verrassende inzichten, we ontwikkelen wederzijds begrip voor elkaars ideeën en beseffen dat het verbeteren van de leefomgeving een collectieve verantwoordelijkheid is. Daar moeten we gezamenlijk de schouders onder zetten.

"Samen maken we de wereld mooier, groener en gezonder"

SAMENWERKEN

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleren we ook tijdens de aanleg en het onderhoud. Zij aan zij gaan we met bewoners aan de slag en creëren we groene oases waar bewoners elkaar ontmoeten, zich (weer) thuis voelen en waar een gevoel van trots ontstaat. Het groen is niet alleen een doel maar ook een middel om mensen samen te brengen, kansen te bieden en de sociale cohesie in de gemeenschap te vergroten. Een voorbeeld hiervan is de binnentuin van de Van Goyenflat in Geleen-Zuid. De tuin is samen met bewoners vormgegeven en aangelegd. Sinds de opening van de tuin is het een rust- en ontmoetingsplek geworden die gezamenlijk wordt onderhouden.

EEN KILOMETER BLOEMEN

Tussen de Wagenaar- en Pijperflat ligt de Wappertuin. Deze is samen met bewoners en vrijwilligers van Vidar aangelegd. Het meubilair en de moestuinbakken zijn gemaakt van materialen uit reststromen van ketenpartners. De tuin is voor iedereen toegankelijk en in 2022 uitgegroeid tot een openlucht buurtcentrum. Er is een moestuin waar Oekraïners uit de buurt samen tuinieren, een ontmoetingsplek, een hondenspeelweide en een podium voor culturele evenementen. Stichting de Rollen (natuur- en milieueducatie) en het Graaf Huyn College hebben er een plek gevonden om te experimenteren en workshops te geven.

In Geleen-Zuid is een bloemenlint van ruim een kilometer aangelegd met gezamenlijke inspanning van professionals, bewoners, verenigingen en de lagere school. Het bloemenlint slingert door de openbare ruimte en rond de bewonerscomplexen van ZOwonen. Het zorgt voor een voedselrijke omgeving voor vogels en insecten en stimuleert de biodiversiteit.

Ook zijn er kleinschaligere initiatieven met bewonersgroepjes die hun buitenruimte zelf onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan de Stationstraat in Geleen, Kappitelhof in Susteren, Mgr. Rijckersstraat in Sittard en Debussystraat in Sittard.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy