Over ZOwonen

Hoe zet je talent het beste in?

We gingen in 2021 van 70 naar 5 rolprofielen. Teammanagers Chantal Reulen en Jolanda Janissen vertellen over talentenalyses en geven een inkijkje in hun eigen talenten, kwaliteiten en valkuilen.

Wat doe je bij ZOwonen?

Chantal: In het kort? Ik zorg ervoor dat we onze processen en interne beheersing zo organiseren dat we de dienstverlening richting klant goed kunnen inzetten.

Jolanda: Dat kan korter: ik ben verantwoordelijk voor een optimale klantenreis en voor de bewonerstevredenheid.

"“We willen dat mensen gelukkig zijn in hun werk.”"

Jullie hebben dit jaar een interne talentenanalyse uitgevoerd en zijn teruggegaan van 70 naar 5 rolprofielen. Waarom was het nodig?

Jolanda: Doordat ons vastgoedwerk en onze maatschappelijke ambitie steeds meer in elkaar overvloeien vonden we het vanzelfsprekend om ook opnieuw te kijken of iedereen zijn of haar eigen talent wel optimaal inzet. We zeggen dat we ‘mensen echt willen zien’ en dat geldt ook voor onze medewerkers. Door een talentenanalyse geven en krijgen we inzicht in de talenten en drijfveren. We zijn naar 5 rolprofielen gegaan, waardoor iedereen veel meer ruimte en vrijheid krijgt om zijn of haar werk in te vullen, waarbij meer rekening gehouden kan worden met interesses, ambities, drijfveren en talenten.

Chantal: Het eerste doel is onze collega’s ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Een talentenanalyse helpt je goed inzicht te krijgen in je talenten en waar je groeipad light. Ook willen we onze talenten kunnen inzetten in een breder perspectief dan alleen binnen de grenzen van je eigen rol of team, maar over de hele breedte van de organisatie heen.

Jolanda: We willen dat mensen gelukkig zijn in hun werk. Dat motiveert om er te zijn om voor onze bewoners. We hebben dit jaar talentenanalyses uitgevoerd om te ontdekken waar ieders talenten, kwaliteiten en valkuilen liggen. Hoe beter we weten van onszelf en elkaar weten, hoe beter we ervoor kunnen zorgen dat iedereen ingezet wordt in zijn of haar creatiekracht en het werk dat het beste bij hem of haar past.

Hoe heb je de talentenanalyse aangepakt?

Jolanda: We zijn begonnen met een speedtraining, waarbij managers en het directieteam de theoretische kennis hebben opgedaan van de talentenanalyse en hoe we op een goede manier gesprekken kunnen voeren. Dit hebben we met elkaar geoefend. Vervolgens hebben we de talentenanalyse met onze collega’s uitgevoerd. Talenten, drijfveren en ontwikkelpunten werden in een 1-op-1 gesprek besproken, waarbij we collega’s door middel van open vragen zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten. Daaruit komen de kwaliteiten en motivatie die ze bij zichzelf herkennen meteen naar boven.

Chantal: Voorheen hadden we een waarderingscyclus waarin de resultaatdoelen en het gewenste gedrag werd beoordeeld. Nu stimuleren we collega’s om zelf mee te denken over hoe ze hun talent in kunnen zetten voor de organisatie.

Hoe vond je het om inzicht te krijgen in je eigen drijfveren en wat zijn deze?

Chantal: Ik vond mijn rapport heel herkenbaar. Ik heb dit eerder ook een paar keer gedaan en ik krijg steeds terug dat ik een verbinder ben en dat ik doelgericht ben. Wat ik niet helemaal had verwacht is dat ik competitief ben. Ik ben nu vooral benieuwd naar wanneer ik dat gedrag laat zien.

Jolanda: Ook voor mij was het niet nieuw, maar wel weer heel waardevol. Ook ik ben een verbinder en ben doelgericht. Ik ben er wel trots op dat er ook uit kwam dat ik onafhankelijk in mijn oordeel ben. Ik ben ook weinig conformerend aan regels. Ik zie het als een talent, maar begrijp goed dat het ook kan ook als tegendraads ervaren kan worden. Gelukkig is hier ruimte voor eigen inbreng en heb ik mensen om me heen waaraan ik complentair ben, waardoor de juiste balans ontstaat.

"“Het eerste doel is onze collega’s ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen.”"

Hoe was het om medewerkers te begeleiden bij hun talentenanalyse en wat deed het met ze?

Jolanda: Iedereen was benieuwd en sommigen vonden het een tikkeltje spannend. Maar over het algemeen is het een feestje. Want de uitkomst is voor iedereen voor 90% herkenbaar. Je kunt het zien als een warme douche, want bij ons mogen ze zijn wie ze willen zijn. We willen mensen niet veranderen, maar bieden ze juist waardevolle inzichten over zichzelf. Dat zorgt ervoor dat mensen er ook iets mee kunnen doen. We willen dat ze van ‘onbewust bekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’ gaan.

Chantal: Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst zat iedereen er anders in. De ene is enthousiast, de andere terughoudend. Maar het resultaat is wel elke keer dat het rapport echt aansluit op hun persoonlijkheid. Het rapport benoemt soms aspecten die men niet eerder kon pinpointen. Soms waren de gesprekken kort en krachtig, maar sommigen namen meer podium om de talenten toe te lichten. Afhankelijk van iemands levensweg was zo’n gesprek soms ook impactvol.

Waren er verrassende uitkomsten?

Chantal: Heel soms komt het voor dat mensen zich niet herkennen in een klein onderdeel. Dat komt dan tijdens het diepere gesprek aan bod. Maar feit is wel dat sommige talenten of valkuilen context nodig hebben. Het gesprek daarover maakt het hele proces nog waardevoller.

Wat heeft de talentenanalyse opgeleverd?

Chantal: Eind 2021 hebben we de talentenanalyse afgerond. We hebben goed in kaart welke talenten we in welke teams hebben en kunnen zo eenieders kracht het best tot hun recht laten komen. Ook kunnen we daardoor doelgerichter zoeken naar kwaliteiten die we nog zoeken bij nieuwe werknemers.

Waar ben je het meest trots op geweest in het afgelopen jaar?

Jolanda: Omdat iedereen weet wat hij kan en graag doet, wordt er binnen de verschillende teams opnieuw naar taakverdeling gekeken. In het verhuurteam hebben ze het werk meer verdeeld op basis van talenten dan op de functies die vooraf waren bepaald. Dat is een gevolg vanuit de TMA-gesprekken waarbij het initiatief vanuit het team zelf komt. Daar ben ik wel erg trots op.

Chantal: We hebben enorm veel talent in huis. Maar ik ben vooral trots op de houding en ambitie van de hele organisatie om het altijd weer goed te willen doen voor de bewoners en woningzoekenden. En daar dragen gemotiveerde ZOwonen collega’s die echt op hun plekken zitten bij ons aan bij.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy