Huurverhoging

Volgens de wet mogen wij de huur ieder jaar per 1 juli verhogen. Het ministerie bepaalt de maximale huurverhoging. In april krijg je een brief met het nieuwe huurbedrag.

Hoeveel bedraagt de huurverhoging in 2024?

Sociale huurwoningen

De huurprijzen van onze sociale huurwoningen (woningen met een huurprijs tot € 879,66 per maand) verhogen wij per 1 juli tussen de 0% en 5,8% (CAO 1 december 2022 tot 1 december 2023). De huurverhoging wordt bepaald door de streefhuur van de woning. Dit is de door ons vastgestelde huur, die past bij de kwaliteit van de woning.

 • Ligt de huur boven de streefhuur? Dan verhogen wij de huur niet.
 • Ligt de huur onder de streefhuur? Dan verhogen wij de huur met maximaal 5,8%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De huur van een huishouden met een hoger inkomen, verhogen wij met maximaal 9,8%. Dit is lager dan de maximale huurverhoging, die wij van de overheid mogen toepassen. De streefhuur van de woning bepaalt hoeveel wij de huur verhogen. De streefhuur is de door ons vastgestelde huur die past bij de kwaliteit van de woning. Je krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging als jouw gezamenlijk huishoudinkomen behoort tot de inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2024:

Inkomen

Huurverhoging

Eenpersoonshuishouden

€ 52.753 - € 62.191

Maximaal € 50

Eenpersoonshuishouden

Hoger dan € 62.161

Maximaal € 100

Meerpersoonshuishouden

 

€ 61.046 - € 82.921

 

Maximaal € 50

Meerpersoonshuishouden

Hoger dan € 82.921

Maximaal € 100

Vrije sector woningen (geliberaliseerde woningen)

De huurprijzen van onze vrije sector huurwoningen (woningen met een huurprijs hoger dan € 879,66 per maand) verhogen wij per 1 juli tussen 0% en 5,8% (CAO 1 december 2022 tot 1 december 2023). De huurverhoging wordt bepaald door de markthuur die voor 2024 is vastgesteld.

 • Ligt de huur boven de markthuur? Dan verhogen wij de huur niet.
 • Ligt de huur onder de markthuur? Dan verhogen wij de huur met maximaal 5,8%.

Geen huurverhoging

Heeft je woning een energielabel E, F of G? Dan krijg je geen huurverhoging. Dit om je tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Bewoners die niet hebben meegedaan aan het verduurzamen van de woning, krijgen wel huurverhoging. Daarnaast krijg je in de volgende gevallen ook geen huurverhoging:

 • Wisselwoning
 • Woning in afwachting van uitspraak Huurcommissie
 • Woning waar een sloop- of leegstandsbesluit is genomen
 • Parkeerruimten waar een sloop- of leegstandsbesluit is genomen

Veel gestelde vragen

Hoe en wanneer krijg ik informatie over de huurverhoging?

In april ontvang je van ons een brief met de nieuwe huur.

Hoe wordt het huurverhogingspercentage bepaald?

ZOwonen bepaalt de huurverhoging per woning via het huurprijsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat woningen betaalbaar blijven, daarom betaal je als huurder in de meeste gevallen niet de maximale huur die wij voor de woning mogen vragen. Bij sociale huurwoningen hangt de precieze verhoging af van het verschil tussen de nettohuur en de streefhuur. Hoe dichter je huidige nettohuur bij de streefhuur ligt, hoe lager het huurverhogingspercentage.

Krijgt iedereen dezelfde huurverhoging?

Nee. De huurverhoging is niet voor iedereen gelijk, omdat niet iedereen evenveel huur betaalt. Dit kan verschillen als de woningen anders zijn. Als iemand al heel lang in een woning woont, kan het zijn dat hij nog niet betaalt wat de woning nu waard is. We bekijken de verhoging dus per woning.

Worden in de huurverhoging ook de servicekosten meegenomen?

Op het overzicht van je nieuwe huur staan ook de servicekosten. Als wij het voorschot van de servicekosten per 1 juli aanpassen, krijg je daarvan een aparte brief.

Geldt de huurverhoging ook voor parkeerruimte, bergruimte of woonwagens?

Parkeerruimten
De huurprijzen van onze parkeerplaatsen en garages verhogen wij per 1 juli tussen 0% en 5,8% (CAO-ontwikkeling van 1-12-2022 tot 1-12-2023). De verhoging wordt bepaald door de markthuur van de parkeerplaats of garage.

 • Ligt de huur boven de markthuur? Dan verhogen wij de huur niet.
 • Ligt de huur onder de markthuur? Dan verhogen wij de huur met maximaal 5,8%.

Woonwagens/standplaatsen/bergruimtes
De huurprijzen van onze woonwagens, standplaatsen en bergingen verhogen wij per 1 juli met 5,8% (CAO-ontwikkeling van 1-12-2022 tot 1-12-2023).

Welk inkomen wordt meegeteld bij de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Het verzamelinkomen over 2022 van alle bewoners, die op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Als het kind op 01-01-2024 jonger is dan 23 telt het inkomen tot € 22.356 niet mee. Het inkomen van bewoners van 23 jaar en ouder telt mee vanaf € 22.356. Het verzamelinkomen over 2022 wordt gebruikt, omdat dit inkomen inmiddels definitief vastgesteld is door de Belastingdienst. Dit geldt niet voor het inkomen van 2023. 

Is in 2023 of 2024 de gezinssamenstelling of gezinsinkomen gewijzigd? Dan krijg je misschien onterecht de inkomensafhankelijke huurverhoging. Maak uiterlijk 30 juni bezwaar tegen de huurverhoging.

Krijg ik door de huurverhoging ook meer huurtoeslag?

Krijg je huurtoeslag en gaat de huur omhoog? Dan kun je de huurtoeslag laten aanpassen. Geef de nieuwe kale huurprijs door bij de Belastingdienst. Doe dit vóór 1 juli. Ga hiervoor naar Mijn Toeslagen op toeslagen.nl.

Krijg je geen huurtoeslag? Dan kun je nagaan of je hier alsnog recht op hebt. Ga naar toeslagen.nl om een proefberekening te maken.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de verhoging?

Je kunt, onder bepaalde voorwaarden, bezwaar maken tegen de huurverhoging:

 • De huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan (hoger dan de maximale huurprijs)
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging klopt niet
 • De huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling
 • De verhuurder wil binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen
 • Het voorstel tot huurverhoging is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum gedaan
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

Wil je bezwaar maken? Gebruik het voorbeeld van een bezwaarschrift om bezwaar te maken. Download hier de voorbeeldbrief. Meer informatie vind je ook hier. Mail de brief uiterlijk 30 juni 2024 naar ons of stuur het per post. Binnen 2 weken krijg je een reactie op het ingediende bezwaar.

Heb je het antwoord op je vraag hier niet gevonden? Neem dan contact met ons op. Laat hieronder je gegevens achter. Dan bellen we jou binnen 2 dagen terug.

 

Zowonen geldzaken huurverhoging
Niet gevonden wat je zocht? Probeer het hier opnieuw
© 2024 ZOwonen. Alle rechten voorbehouden.  Algemene voorwaarden Privacybeleid Disclaimer
Design:  Mannen van 80 Realisatie:  Zuiderlicht