ZOwonen als organisatie

Welkom bij ZOwonen! ZOwonen bouwt aan mensen. Samen creëren wij kansen voor onze bewoners om zich te kunnen ontwikkelen. Een goed thuis is de basis.

Eigenzinnig, eigen mening, eigen kracht, samen creëren en humaan zakelijk.

Als sociale volkshuis- vester werkt ZOwonen mee aan een wereld waarin mensen - in verbinding met elkaar - duurzaam wonen, werken en leven in een omgeving waarin ze zich gelukkig en geborgen voelen. Van waaruit rust en ruimte ontstaat voor ieders eigen ontwikkeling.

ZOwonen levert passende huisvesting en kwalitatief goede dienstverlening, zodat onze bewoners goed kunnen leven in hun huis en in hun wijk. We ondersteunen onze bewoners in het verbeteren van perspectieven, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere maatschappelijke organisaties.

Onze koers

Een strategische koers, onze identiteit. Deze is bepaald in een zorgvuldig proces dat we met collega’s en een groot aantal stakeholders en bewoners hebben doorlopen. Samen hebben we de goede richting gevonden, de juiste route op weg naar de juiste bestemming. We zullen hierin koersvast en toch flexibel zijn. De koers is uitgewerkt in verschillende visie-documenten. Ontdek hieronder hoe wij verder bouwen aan mensen en het goede willen doen voor onze bewoners.

Belanghouders

ZOwonen treedt als maatschappelijk ondernemer in dialoog met de belanghouders. We maken duidelijk wat je van ons mag verwachten. ZOwonen verantwoordt zich over haar geleverde prestaties. Hierdoor vergroten we onze zichtbaarheid en zijn we aanspreekbaar op ons handelen. ZOwonen richt zich de komende jaren op het verder uitbouwen van de samenwerking met belanghouders. Aanspreekbaar, verbindend en zichtbaar. Daar gaan we voor.

Belanghouders zijn onder andere huurdersorganisaties, gemeenten, provincie, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en collega woningcorporaties. 

Elk jaar maken we per regio (in ons geval de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg) prestatieafspraken met andere corporaties, gemeenten en de huurdersorganisaties. Daarnaast maken we aanvullende prestatieafspraken per gemeente. Hierin spreken we met elkaar af wat we dat jaar gaan doen op allerlei gebieden.

Prestatieafspraken 2024

Huurdersorganisaties

Als huurder van ZOwonen kun je lid worden van een huurdersorganisatie en via die weg betrokken worden bij onze activiteiten rondom beleid en beheer.

 
Niet gevonden wat je zocht? Probeer het hier opnieuw
© 2024 ZOwonen. Alle rechten voorbehouden.  Algemene voorwaarden Privacybeleid Disclaimer
Design:  Mannen van 80 Realisatie:  Zuiderlicht