Bewoners Sittard West in beweging

Sittard West heeft een beweegroute in de wijk. De route is feestelijk geopend door leerlingen van het Trevianum, DaCapo College en Loedoes. Samen met bewoners en ondernemers in Sittard West en de gemeente Sittard-Geleen wordt gewerkt aan de toekomst van de wijk. De beweegroute is daar onderdeel van.

De beweegroute is 4,6 kilometer lang en loopt door de straten en parken van de wijken Hoogveld en Limbrichterveld. De route brengt mensen in hun eigen omgeving in beweging. Langs de route staan 12 paaltjes met daarop een QR-code. Via die QR-code kunnen sporters en wandelaars oefeningen doen. Deze oefeningen zijn geschikt voor jong en oud, op ieders eigen niveau. De route is ontwikkeld in samenwerking met QR-Fit.

,,Deze beweegroute is een initiatief van de samenleving en dat ondersteunen we natuurlijk van harte,” zei wethouder Yvonne Salvino-Meijer bij de opening. ,,Bovendien helpt dit initiatief mee aan het verbeteren van de gezondheid van de wijkbewoners.” ,,Dankzij de inzet van veel betrokken partners uit de wijk, vooral ook vanuit het onderwijs, is de route tot stand gekomen. We willen immers dat toekomstige generaties ook prettig én gezond hier kunnen wonen,” vult Diederick Barendsz van ZOwonen haar aan.

Buiten bewegen

De gemeente Sittard-Geleen werkt met inwoners en partners uit de wijken aan de Toekomstvisie 2030. Ook in Sittard West (Hoogveld, Limbrichterveld en het handelsgebied). Dat heeft geleid tot een zogenoemd ontwikkelpad met thema’s waar de wijk aan wil werken. De thema’s zijn: samen ontmoeten, leren met de wijk en buiten bewegen. Betrokken inwoners, organisaties en bedrijven zijn gestart met het thema buiten bewegen. Samen met het onderwijs is het idee voor een beweegkralenketting ontstaan. Vanuit ZOwonen is meegedacht hoe hier invulling aan te geven in de twee wijken.

De beweegroute is een initiatief van bewoners, ZOwonen, gemeente Sittard-Geleen, bedrijven, Loedoes, Trevianum, DaCapo, Vista College, Zuyderland, FysioQ, Ecsplore, sportverenigingen, MIK/PIW, Burgerkracht, Pitboel Theater, Vidar, JÓNGK! de leerlingen/studenten/docenten in de wijk en QR-FIT. Naast deze beweegroute is er nog een tiental projecten in Sittrard-West die vanuit de samenleving (via een brede klankbordgroep) worden uitgewerkt. Een daarvan is het onlangs heropende Theehuisje in Hof van Onthaasting.

QR-FIT beweegroute in Sittard-West

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy