Bewoners ZOwonen steeds tevredener

De tevredenheid van bewoners over de dienstverlening van ZOwonen stijgt. Dat blijkt uit de jaarlijkse Aedes-benchmark, waarmee prestaties van alle corporaties in Nederland inzichtelijk en onderling vergelijkbaar zijn. Daarnaast hebben we ook verder versneld bij het verduurzamen van onze woningen en hebben we meer geïnvesteerd in woningverbetering door onderhoud en reparaties uit te voeren.

Stijgende lijn dienstverlening

De kwaliteit van onze dienstverlening blijft zich verbeteren. Dat bevestigen de resultaten uit de Aedes-benchmark. Bewoners geven ZOwonen gemiddeld een 8,1. Vorig jaar was dit een 7,9 en landelijk is dit cijfer een 7,7. Ook beoordelen onze bewoners de woningkwaliteit hoger dan gemiddeld met een 7 ten opzicht van een 6,8. Hiermee zien we onze inzet ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen, onderhoud en reparaties direct terugvertaald in de bewonerstevredenheid. Dat bereiken we overigens niet alleen door te investeren in de stenen, maar juist ook door steeds meer de aandacht te hebben voor de mens achter de voordeur.

Investering in woningverbetering

ZOwonen besteedt meer geld aan onderhoud en verbetering van de woningen: zo’n 9% meer dan vorig jaar. Een lijn die we overigens sectorbreed zien. De totale investeringen in onderhoud en woningverbetering zijn gestegen van 3.467 naar 3.730 euro per verhuureenheid. Daarnaast zijn er veel stappen gezet om woningen te verduurzamen. Zonnepanelen zijn gelegd en woningen zijn geïsoleerd. Steeds meer woningen hebben energielabel B of hoger.

Werk aan de winkel

We zijn trots op de resultaten uit de benchmark en dat motiveert ons alleen maar meer om ons sterk te blijven maken voor onze bewoners en de woningen waarin ze wonen. Zo blijven we de focus leggen op verduurzamen en actief bouwen aan voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Door alle stijgende prijzen, zien we dat steeds meer bewoners voor (financiële) uitdagingen komen te staan. Daarom houden we oog voor (energie)armoede en kijken we hoe we de bewoners verder kunnen helpen. Daarbij werken we samen met onze partners ook actief aan het verbeteren van het perspectief van bewoners door te kijken waar er kansen liggen qua werk.

Aedes-benchmark

Net als 297 andere woningcorporaties in Nederland doet ZOwonen mee met de Aedes Benchmark. Jaarlijks bekijkt Aedes hoe woningcorporaties hun middelen besteden en hoe zij presteren ten opzichte van elkaar. De benchmark wordt gemeten op vijf onderdelen: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid.

Klik hier voor de factsheet met alle cijfers van ZOwonen.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy