Huurdersorganisaties en ZOwonen bouwen samen verder

ZOwonen bouwt samen met huurdersorganisaties aan een thuis voor bewoners. Daarvoor hebben alle betrokken partijen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Samen aan de slag

ZOwonen staat de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave. Van dubbele vergrijzing tot gezinsverdunning, stijgende zorgvraag en verduurzaming. Een opgave die de woningcorporatie niet alleen kan aanpakken. De samenwerking met de huurdersorganisaties is daarbij van essentieel belang. De huidige overeenkomst dateert van 2005. Daarom hebben de huurdersorganisaties - Huurdersvereniging Geleen, Stichting Huurdersbelangen Limbricht en Bewonersraad ZOwonen (Beekdaelen) - samen met ZOwonen een nieuwe overeenkomst opgesteld.

Gezamenlijke visie

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over verantwoordelijkheden, rol- en taakverdeling en de overlegstructuren tussen ZOwonen en de huurdersorganisaties. Nieuw in de overeenkomst is de gezamenlijk opgestelde visie en missie: “Het behartigen van de belangen van onze huurders op een zodanige manier dat er een goede, betaalbare, en in omvang voldoende sociale woningvoorraad en een leefbare woonomgeving is en blijft, ook voor toekomstige huurders. In nauw contact met de achterban, strategisch en tactisch overleg voeren met ZOwonen, vanuit eigen kennis en kracht.” Afgesproken is dat de huurdersorganisaties en ZOwonen met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect.

Bewoners centraal

Het betrekken en laten meedoen van bewoners is voor ZOwonen enorm belangrijk. Om kansen te creëren zodat bewoners zich kunnen ontwikkelen. Een goed thuis is daarvoor de basis. Ook de huurdersorganisaties onderschrijven deze ambitie. Zij zijn de schakel tussen ZOwonen en de bewoners. Voor de huurdersorganisaties is een grote rol weggelegd om de betrokkenheid van bewoners te vergroten. Dit wordt in een participatieplan met participatie-toolkit verder uitgewerkt.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy